Lidmaatschap

Volwaardig lidmaatschap

Om volwaardig lid te kunnen worden van de VMA moet een advocaat in beginsel beschikken over een 7-jarige praktijkervaring en bovendien kunnen aantonen dat hij of zij beschikt over specialistische deskundigheid op het terrein van het milieurecht; het met succes doorlopen hebben van een met medewerking van de VMA georganiseerde postuniversitaire opleiding in het milieurecht is daarvoor de meest aangewezen weg.

Bovendien moet de advocaat aannemelijk kunnen maken dat hij of zij zich gedurende ten minste drie jaren in toenemende mate als advocaat met het milieurecht heeft bezig gehouden en in het laatste jaar gemiddeld ten minste eenderde van zijn/haar werktijd heeft besteed aan zaken op het terrein van het milieurecht. Eenmaal lid, dient een advocaat in drie jaar 12 PO-studiepunten te behalen door het bijwonen van door de vereniging georganiseerde studiebijeenkomsten teneinde zijn VMA-lidmaatschap te kunnen continueren.

Om in aanmerking te komen voor het volwaardig lidmaatschap dient u 3 referenties over te leggen van VMA-leden.

Aspirant-lidmaatschap

Indien u niet beschikt over een 7-jarige praktijkervaring, maar wel uw stageperiode hebt afgerond, kunt u in aanmerking komen voor het aspirant-lidmaatschap.

Voor zowel het volwaardig als het aspirant-lidmaatschap kunt u onderstaande vragenlijst invullen.


Vragenlijst kandidaten

Vul onderstaande vragenlijst volledig in.