Bestuursleden

Naast het bestuur kent de VMA een commissie van bijstand die onder meer tot taak heeft het bestuur in algemene zin te adviseren over onderwerpen die verband houden met de doelstellingen van de vereniging.

De Commissie van bijstand bestaat thans uit

  • mr. J. Hoekstra
    Staatsraad
  • prof. mr. A.G.A. Nijmeijer
    Hoogleraar
    Bestuursrecht, in het bijzonder het Omgevingsrecht