VMA/Grotius vervolgopleiding Omgevingsrecht

In verband met de ontwikkelingen rondom COVID-19 en de van overheidswege opgelegde beperkingen zal de 1e studiedag van de VMA /Grotius vervolgopleiding van dit jaar niet kunnen plaatsvinden in de gebruikelijke vorm. In plaats daarvan is besloten om op 9 juni 2020 vanaf 9.00 uur tot 11.15 uur een online cursus te laten plaatsvinden.

Het programma van de online cursus ziet er als volgt uit:

9:00 – 10:00 uur Europees milieurecht Mw. Prof. dr. mr. M. Eliantonio

Hoogleraar Europees en vergelijkend administratief recht en procedure, Universiteit Maastricht

10.00 – 10.15 uur  

Pauze

 

 
 

10.15 – 11.15 uur

 

Europees milieurecht Mw. Prof. dr. mr. M.G.W.M. Peeters

Hoogleraar Milieubeleid en Recht,
Universiteit Maastricht

Nadere informatie over deze cursus en de wijze waarop u zich voor deze bijeenkomst in kunt schrijven, ontvangt u op korte termijn via Grotius/CPO.