Leergang Omgevingswet VMA 2021/2022

Datum en tijd Onderwerp Spreker
Dinsdag 6 juli 2021,

15.15-17.15 uur

Omgevingswet en overgangsrecht Rogier Kegge
Dinsdag 21 september 2021,

15.00-17.00 uur

Geluidonder de Omgevingswet Rachid Benhadi
Donderdag 14 oktober 2021,

15.00-17.00 uur

Het Omgevingsplan Daniëlle Roelands
Dinsdag 16 november 2021,

15.00-17.00 uur

Provinciale en Rijksinstrumenten onder de Omgevingswet Daan Korsse
Donderdag 16 december 2021,

15.00-17.00 uur

MER onder de Omgevingswet Marcel Soppe
Dinsdag 18 januari 2022,

15.00-17.00 uur

Bodem onder de Omgevingswet Katrien Winterink
Donderdag 17 februari 2022,

15.00-17.00 uur

Water onder de Omgevingswet Julian Kevelam
Dinsdag 15 maart 2022,

15.00-17.00 uur

Gebiedsbescherming onder de Omgevingswet Heino Witbreuk
Dinsdag 5 april 2022,

15.00-17.00 uur

Van inrichtingen naar milieubelastende activiteiten Valérie van ’t Lam
Donderdag 21 april 2022,

15.00-17.00 uur

Externe veiligheid onder de Omgevingswet Esther Broeren
Dinsdag 17 mei 2022,

15.00-17.00 uur

Gezondheid onder de Omgevingswet Teun Verstappen
Donderdag 16 juni 2022,

15.00-17.00 uur

Klimaat en duurzaamheid onder de Omgevingswet Chris Backes