Vervolgopleiding Omgevingsrecht 8 september 2020

Op dinsdag 8 september 2020 vindt de 2e studiedag van de VMA/Grotius vervolgopleiding Omgevingsrecht plaats.

Programma:
12.00 – 12.15 uur Ontvangst
12.15 – 12.45 uur Algemene Ledenvergadering VMA
12.45 – 14.15 uur Huidig kader wettelijk kader stikstofdepositie en jurisprudentie na de PAS-uitspraak | Mw. mr. A. Collignon advocaat-partner Stibbe, Amsterdam
14.15 – 14.30 uur Pauze
14.30 – 16.00 uur Advies Commissie Remkes en toekomst: hoe verder met stikstofdeposities en gebiedsbescherming | Mw. mr. dr. A.A. Freriks advocaat-partner ELEMENT advocaten, Eindhoven

Wijzigingen programma voorbehouden