19 juni 2019: VMA/Grotius vervolgopleiding Omgevingsrecht

Programma:

 • 08.45-09.15 uur
  Ontvangst
 • 09.15-10.45 uur
  Stoffen en water (mr. ir. J.H.H. van Kempen, senior jurist, Rijkswaterstaat & onderzoeker, Universiteit Utrecht)
 • 10.45-11.00 uur
  Pauze
 • 11.00-12.30 uur
  Stoffen en bodem (dr. mr. E.H.P. Brans, advocaat Pels Rijcken advocaten en notarissen, Den Haag)
 • 12.30-13.15 uur
  Lunch
 • 13.15-13.45 uur
  Algemene Leden Vergadering VMA
 • 13.45-15.15 uur
  Stoffen naar de lucht (mw. mr. A. Collignon, advocaat-partner Stibbe, Amsterdam)
 • 15.15-15.30 uur
  Pauze
 • 15.30-17.00 uur
  Openbaarheid van milieu-informatie (waaronder stoffen) (mw. mr. D.S.P. Roelands-Fransen, advocaat-partner Pels Rijcken advocaten en notarissen, Den Haag)
 • 17.00 uur
  Borrel

Locatie: Jaarbeurs, Beatrixgebouw te Utrecht
Cursusprijs: € 300,- (exclusief BTW)
PO-punten: 6
Organisatie & aanmelding: Grotius Academie, telefoon: 024 – 3612492