VMA/Grotius vervolgopleiding Omgevingsrecht

In verband met de ontwikkelingen rondom COVID-19 en de van overheidswege opgelegde beperkingen zal de 1e studiedag van de VMA /Grotius vervolgopleiding van dit jaar niet kunnen plaatsvinden in de gebruikelijke vorm. In plaats daarvan is besloten om op 9 juni 2020 vanaf 9.00 uur tot 11.15 uur een online cursus te laten plaatsvinden. Het … Read more