19 juni 2019: VMA/Grotius vervolgopleiding Omgevingsrecht

Programma: 08.45-09.15 uur Ontvangst 09.15-10.45 uur Stoffen en water (mr. ir. J.H.H. van Kempen, senior jurist, Rijkswaterstaat & onderzoeker, Universiteit Utrecht) 10.45-11.00 uur Pauze 11.00-12.30 uur Stoffen en bodem (dr. mr. E.H.P. Brans, advocaat Pels Rijcken advocaten en notarissen, Den Haag) 12.30-13.15 uur Lunch 13.15-13.45 uur Algemene Leden Vergadering VMA 13.45-15.15 uur Stoffen naar de … Read more