30 september 2019: VMA/Grotius vervolgopleiding Omgevingsrecht

Programma: 09.00-09.15 uur Ontvangst 09.15-10.45 uur Programmatische Aanpak Stikstof: uitspraak Raad van State d.d. 29 mei 2019 (mw. mr. drs. M.M. Kaajan, advocaat-partner ENVIR Advocaten, Amsterdam) 10.45-11.00 uur Pauze 11.00-12.30 uur Programmatische Aanpak Stikstof: hoe nu verder? (mr. H.J.M. Besselink, advocaat-partner Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen, Den Haag) 12.30-13.15 uur Lunch 13.15-14.45 … Read more