Veen

Gegevens

Naam:
mr.
A.
ten Veen
Voornaam:
Aaldert
Kantoor:
Stibbe N.V.
Postadres:
Postbus 75640

1070 AP
Amsterdam
Telefoon:
020-5460253
Advocaat sinds:
1992
Specialismen:

Proces-, transactie- en adviespraktijk gericht op het omgevingsrecht in de meest brede zin. Accenten liggen daarbij op i) milieurecht, waaronder milieu-effectrapportage, luchtkwaliteit en vergunningen, ii) natuurbeschermingsrecht, zowel gebiedsbescherming als soortenbescherming, en iii) ruimtelijke ordening, inclusief ontgrondingen en PPS-samenwerkingsverbanden. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen verschillende sectoren, zoals vastgoed en gebiedsontwikkeling, infrastructuur, (duurzame)energie, olie, chemie en delfstoffen