Staal

Gegevens

Naam:
mr. drs.
M.E.F.
Staal
Voornaam:
Marjan
Kantoor:
Postadres:

E-mailadres:
Telefoon:
Website:
Advocaat sinds:
2016
Specialismen:

Milieu- en omgevingsrecht, milieuaansprakelijkheidsrecht, grond(water)- en luchtverontreiniging, afval, natuur, externe veiligheid, ruimtelijk bestuursrecht en duurzaamheid