Spaans

Gegevens

Naam:
mr. drs.
L.A.J.
Spaans
Voornaam:
Jochem
Kantoor:
NautaDutilh N.V.
Postadres:
Postbus 7113

1007 JC
Amsterdam
Telefoon:
020-7171459
Advocaat sinds:
2003
Specialismen:

Advies-, proces- en transactiepraktijk op het vlak van het omgevingsrecht (milieurecht en ruimtelijk bestuursrecht), met nadruk op IPPC/vergunningverlening, energieprojecten, REACH, overbrenging afvalstoffen (EVOA) en externe veiligheid (BEVI)