Nijman (aspirant-lid)

Gegevens

Naam:
mr. drs.
H.
Nijman (aspirant-lid)
Voornaam:
Daniëlla
Kantoor:
Halsten law firm
Postadres:
High Tech Campus 9, KO. 17

5656 AE
Eindhoven
Telefoon:
085-4885970
Advocaat sinds:
2005
Specialismen:

Ruimtelijke ordenings- en milieurecht (omgevingsrecht)
Algemeen bestuursrecht
Geluid
Onteigening
Planschade en nadeelcompensatie