Klijn

Gegevens

Naam:
mr.
A.R.
Klijn
Voornaam:
Anne-Marie
Kantoor:
NewGround Law
Postadres:
Postbus 7975

1008 AD
AMSTERDAM
Telefoon:
085 8081333
Advocaat sinds:
1990
Specialismen:

bestuursrecht; bestuursprocesrecht; ruimtelijke ordenings- en milieurecht (bodem, geluid, natuur); verkeer en vervoer; subsidies en ondergrondse infrastructuur