Kaajan

Gegevens

Naam:
mr. drs.
M.M.
Kaajan
Voornaam:
Marieke
Kantoor:
ENVIR advocaten
Postadres:
Postbus 10012

1001 EA
Amsterdam
Telefoon:
020-7372066
Advocaat sinds:
2001
Specialismen:

Proces-, transactie- en adviespraktijk gericht op het omgevingsrecht in de meest brede zin. Accenten liggen daarbij op i) milieurecht, waaronder milieu-effectrapportage, luchtkwaliteit en vergunningen, ii) natuurbeschermingsrecht en Flora- en faunawet, en iii) ruimtelijke ordening. Werkzaam ten behoeve van diverse sectoren, met een focus op de (duurzame) energie- en industriesector.