Home

De Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA) is de vereniging van in Nederland gevestigde in het milieurecht gespecialiseerde advocaten. Bij de leden van deze vereniging kunt u derhalve terecht voor deskundig juridisch advies en juridische bijstand inzake al uw vragen en problemen op milieugebied.

Het milieurecht is divers. De zaken die zich aandienen lopen inhoudelijk zeer uiteen. Van aansprakelijkheid voor verontreiniging van water, bodem en lucht tot procedures over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Van vergunningen en andere publiekrechtelijke besluiten voor de aanleg van infrastructuur tot vergunningen voor (grensoverschrijdend) transport van afvalstoffen en de uitstoot van ammoniak door veehouderijen. En over van alles daar tussenin: bescherming van natuur en landschap, mer-plicht en watertoets. Naast de civiele en bestuursrechtelijke pijlers heeft het milieurecht en daarmee de vereniging bovendien nog een niet onbelangrijke strafrechtelijke poot omdat veel milieuregelgeving (ook) strafrechtelijk wordt gehandhaafd. Wil men als advocaat op het gebied van het milieurecht professioneel de advocatuur kunnen bedrijven dan is specialisatie onontbeerlijk.